• zatravnovacie tvarnice, spevnenie svahu, zatravnovacia dlazba
    Najlepšíspôsob spevnenia pôdy bez uzavretia povrchu
  • zatravnovacie tvarnice, spevnenie svahu, zatravnovacia dlazba
    Najlepšíspôsob spevnenia pôdy bez uzavretia povrchu
  • zatravnovacie tvarnice, spevnenie svahu, zatravnovacia dlazba
    Najlepšíspôsob spevnenia pôdy bez uzavretia povrchu

Technické dáta

Informácie o základných typoch a balení na paletách

Typ  Ekoraster E40 Ekoraster S50 Ekoraster E50
Rozmer 33,3 x 33,3 x 4 cm 33,3 x 33,3 x 5 cm 33,3 x 33,3 x 5 cm
Hrúbka steny 3,2 - 4,2 mm 2,5 mm 4,0 - 6,5 mm
Výška 40 mm 50 mm 50 mm
Nosnosť/m2 do 120 t do 120 t do 350 t 
Materiál  100 % recyklát
Tepelná stabilita - 50 až 90 °C
Absorpcia vody 0,01%
Životné prostredie Ekologický, neznečisťuje podzemné vody, niekoľkonásobná certifikácia podľa TÜV systému kvality
Odolnosť Odolný proti pôsobeniu poveternostných vplyvov, odolný proti vplyvom UV
Odolnosť proti kyselinám a lúhom (posypovým soliam, amoniaku, kyslým dažďom atď.),
proti alkoholu
Pokladanie 100 m² jedna osoba za hodinu
Balenie na plastových paletách FIDUS LIGHT 1210 Rozmery palety: 1200x1000x150mm
1 vrstva = 12 ks = 1,33 m²
Hmotnosť / ks 0,70 kg 0,760 kg  1,213 kg
Hmotnosť / m² 6,30 kg 6,84 kg 10,917 kg
Počet ks do m² 9 ks 9 ks 9 ks
Vrstvy / paleta 55 43 43
Kusy / paleta 660 516 516
Kusy / kamión 14 520 11 352 11 352
m² / paleta  73,33 m² 57,33 m² 57,33 m²
Počet paliet / kamión 22 22 22
m² / kamión 1613,26 m² 1261,26 m² 1261,26 m²
Rozmer paliet 105x135x230 cm 105x135x229 cm 105x135x229 cm
Brutto hmotnosť / paleta 470 kg 398 kg 632 kg
Brutto hmotnosť / kamión 10.340 kg 8.770 kg 13.905 kg

Typové použitie

E50 S50 E40
Parkoviská anoanoano anoano anoano
Príjazdové komunikácie ku garážam anoano anoanoano anoanoano
Otvorené garáže anoanoano anoano anoano
Požiarne príjazdové komunikácie anoanoano
Príjazové komunikácie k stavbám anoanoano
Spevnenie svahov hrádzí  anoanoano anoanoano anoanoano
Spevnenie brehov riek anoano anoanoano anoanoano
Záhradné a poľnohosp. stavby anoanoano anoanoano anoanoano
Golfové ihriská - cesty, chodníky anoano anoanoano anoanoano
Cesty v sadoch, parkoch anoano anoanoano anoanoano
Spojovacíe cesty anoanoano ano ano
Zelené strechy anoanoano anoanoano
Plochy v sadoch anoanoano anoanoano
Letiská  anoanoano
Heliporty anoanoano
Plochy pre jazdectvo anoanoano anoanoano anoanoano
Paddocky anoanoano anoanoano anoanoano
Umývarky anoanoano ano ano
Výbehy pre kone anoanoano anoanoano anoanoano
Stanoviská pre prívesy a návesy anoanoano
Otvorené stájne anoanoano anoanoano anoanoano
Kategórie: ano- použiteľný,anoano- spôsobilý, anoanoano- optimálny

Opýtajte sa nás, radi vám poradíme!