• zatravnovacie tvarnice, spevnenie svahu, zatravnovacia dlazba
    Najlepšíspôsob spevnenia pôdy bez uzavretia povrchu
  • zatravnovacie tvarnice, spevnenie svahu, zatravnovacia dlazba
    Najlepšíspôsob spevnenia pôdy bez uzavretia povrchu
  • zatravnovacie tvarnice, spevnenie svahu, zatravnovacia dlazba
    Najlepšíspôsob spevnenia pôdy bez uzavretia povrchu

Modelové typy

ECORASTER BLOXX
Video
ECORASTER BLOXX
Cena za m2 50,24 € bez DPH
Cena za kus 5,58 € bez DPH

ECORASTER BLOXX TE
Video
ECORASTER BLOXX TE
Cena za m2 25,04 € bez DPH
Cena za kus 2,78 € bez DPH

ECORASTER BLOXX 1/2
Video
ECORASTER BLOXX 1/2
Cena za kus 3,23 € bez DPH

VÝPLŇ PRE ECORASTER BLOXX
VÝPLŇ PRE ECORASTER BLOXX
Cena za kus 0,70 € bez DPH

ECORASTER E30
Video
ECORASTER E30
Cena za m2 11,53 € bez DPH
Cena za kus 1,28 € bez DPH

ECORASTER E40
Video
ECORASTER E40
Cena za m2 13,02 € bez DPH
Cena za kus 1,45 € bez DPH

ECORASTER S50
Video
ECORASTER S50
Cena za m2 14,49 € bez DPH
Cena za kus 1,61 € bez DPH

ECORASTER E50
Video
ECORASTER E50
Cena za m2 16,46 € bez DPH
Cena za kus 1,83 € bez DPH

ECORASTER TE30
Video
ECORASTER TE30
Cena za m2 11,53 € bez DPH
Cena za kus 1,28 € bez DPH

ECORASTER TE40
Video
ECORASTER TE40
Cena za m2 13,02 € bez DPH
Cena za kus 1,45 € bez DPH

ECORASTER TS50
Video
ECORASTER TS50
Cena za m2 14,49 € bez DPH
Cena za kus 1,61 € bez DPH

ECORASTER TE50
ECORASTER TE50
Cena za m2 16,52 € bez DPH
Cena za kus 1,84 € bez DPH

ECORASTER TR40
Video
ECORASTER TR40
Cena za m2 14,54 € bez DPH
Cena za kus 1,62 € bez DPH

ECORASTER TP40
Video
ECORASTER TP40
Cena za m2 13,99 € bez DPH
Cena za kus 1,55 € bez DPH

Parkovací znak
Parkovací znak
Cena za kus 0,93 € bez DPH

Parkovací znak 2
Parkovací znak 2
Cena za kus 0,93 € bez DPH

Uhlový prvok pre E40
Uhlový prvok pre E40
Cena za kus 1,58 € bez DPH

Uhlový prvok pre E/S50
Uhlový prvok pre E/S50
Cena za kus 1,97 € bez DPH

Sváhový prvok pre E/S50
Video
Sváhový prvok pre E/S50
Cena za kus 5,69 € bez DPH

K docasnej inštalácii
K docasnej inštalácii
Cena za kus 2,25 € bez DPH

Kotviací prvok
Kotviací prvok
Cena za kus 9,75 € bez DPH

ECORASTER PREDPESTOVANÝ E40
ECORASTER PREDPESTOVANÝ E40
Cena za m2 22,69 € bez DPH
Cena za kus - € bez DPH

ECORASTER PREDPESTOVANÝ S50
ECORASTER PREDPESTOVANÝ S50
Cena za m2 24,13 € bez DPH
Cena za kus - € bez DPH

ECORASTER PREDPESTOVANÝ E50
ECORASTER PREDPESTOVANÝ E50
Cena za m2 26,23 € bez DPH
Cena za kus - € bez DPH

ECORASTER A50
Video
ECORASTER A50
Cena za m2 16,78 € bez DPH
Cena za kus 1,86 € bez DPH

EKOSEDUM prázdny
EKOSEDUM prázdny
Cena za kus 6 € bez DPH

EKOSEDUM
Video
EKOSEDUM
Cena za kus 59,50 € bez DPH

ECORASTER SOFTGROUND
ECORASTER SOFTGROUND
Cena za m2 21,50 € bez DPH