• zatravnovacie tvarnice, spevnenie svahu, zatravnovacia dlazba
    Najlepšíspôsob spevnenia pôdy bez uzavretia povrchu
  • zatravnovacie tvarnice, spevnenie svahu, zatravnovacia dlazba
    Najlepšíspôsob spevnenia pôdy bez uzavretia povrchu
  • zatravnovacie tvarnice, spevnenie svahu, zatravnovacia dlazba
    Najlepšíspôsob spevnenia pôdy bez uzavretia povrchu

Modelové typy

EKOBLOK
Video
EKOBLOK
Cena za m2 39,44 € bez DPH
Cena za kus 4,38 € bez DPH

EKOBLOK TE
Video
EKOBLOK TE
Cena za m2 39,44 € bez DPH
Cena za kus 4,38 € bez DPH

EKOBLOK II
Video
EKOBLOK II
Cena za kus 4,15 € bez DPH

EKORASTER SOFTGROUND
EKORASTER SOFTGROUND
Cena za m2 21,50 € bez DPH

EKORASTER E30
Video
EKORASTER E30
Cena za m2 11,53 € bez DPH
Cena za kus 1,28 € bez DPH

EKORASTER E40
Video
EKORASTER E40
Cena za m2 13,02 € bez DPH
Cena za kus 1,45 € bez DPH

EKORASTER S50
Video
EKORASTER S50
Cena za m2 14,49 € bez DPH
Cena za kus 1,61 € bez DPH

EKORASTER E50
Video
EKORASTER E50
Cena za m2 16,46 € bez DPH
Cena za kus 1,83 € bez DPH

EKORASTER TE30
Video
EKORASTER TE30
Cena za m2 11,53 € bez DPH
Cena za kus 1,28 € bez DPH

EKORASTER TE40
Video
EKORASTER TE40
Cena za m2 13,02 € bez DPH
Cena za kus 1,45 € bez DPH

EKORASTER TS50
Video
EKORASTER TS50
Cena za m2 14,49 € bez DPH
Cena za kus 1,61 € bez DPH

EKORASTER TE50
EKORASTER TE50
Cena za m2 16,52 € bez DPH
Cena za kus 1,84 € bez DPH

EKORASTER TR40
Video
EKORASTER TR40
Cena za m2 14,54 € bez DPH
Cena za kus 1,62 € bez DPH

EKORASTER TP40
Video
EKORASTER TP40
Cena za m2 13,99 € bez DPH
Cena za kus 1,55 € bez DPH

Parkovací znak
Parkovací znak
Cena za kus 0,93 € bez DPH

Parkovací znak 2
Parkovací znak 2
Cena za kus 0,93 € bez DPH

Uhlový prvok pre E40
Uhlový prvok pre E40
Cena za kus 1,58 € bez DPH

Uhlový prvok pre E/S50
Uhlový prvok pre E/S50
Cena za kus 1,97 € bez DPH

Sváhový prvok pre E/S50
Video
Sváhový prvok pre E/S50
Cena za kus 5,69 € bez DPH

K docasnej inštalácii
K docasnej inštalácii
Cena za kus 2,25 € bez DPH

Kotviací prvok
Kotviací prvok
Cena za kus 9,75 € bez DPH

EKORASTER PREDPESTOVANÝ E40
EKORASTER PREDPESTOVANÝ E40
Cena za m2 22,69 € bez DPH
Cena za kus - € bez DPH

EKORASTER PREDPESTOVANÝ S50
EKORASTER PREDPESTOVANÝ S50
Cena za m2 24,13 € bez DPH
Cena za kus - € bez DPH

EKORASTER PREDPESTOVANÝ E50
EKORASTER PREDPESTOVANÝ E50
Cena za m2 26,23 € bez DPH
Cena za kus - € bez DPH

EKORASTER A50
Video
EKORASTER A50
Cena za m2 16,78 € bez DPH
Cena za kus 1,86 € bez DPH

EKOSEDUM prázdny
EKOSEDUM prázdny
Cena za kus 6 € bez DPH

EKOSEDUM
Video
EKOSEDUM
Cena za kus 59,50 € bez DPH